Hnutí ANO 2011 Prostějov

Vítejte na našem webu pro komunální volby v Prostějově v roce 2022

DOPRAVA

• Budeme pokračovat v jednání s ŘSD o vybudování nájezdu na dálnici D46 u Brněnské ulice ve směru na Olomouc.
• Prosadíme vybudování severozápadního kvadrantu.
• Budeme pokračovat v systémovém řešení parkování včetně centra města.
• Vybudujeme dopravní terminál Újezd včetně parkovacího domu.
• Vybudujeme cyklostezky v ulicích Určická, Říční, Průmyslová a Okružní a spojnici Vrahovice – Vrbátky.

VEŘEJNÝ PROSTOR

• Dokončíme záměr přebudování bývalých Jezdeckých kasáren na veřejný prostor.
• Dokončíme projekt společného financování rekonstrukce KaS Centra a prosadíme jeho realizaci.
• Budeme pokračovat v rozšiřování zeleně včetně vybudování Jižního prstence.
• Rozšíříme možnosti využití biokoridoru Hloučela.
• Budeme pokračovat v zapojování občanů do rozhodování o investicích města formou participativního rozpočtu.
• Obnovíme komunikace na Žižkově náměstí, náměstí T. G. Masaryka, náměstí Svatopluka Čecha a v ulici Dukelská brána a veřejná prostranství v širším okolí zámku.

ŠKOLSTVÍ

• Zvýšíme kapacitu jeslí na sídlišti Svobody.
• Zvýšíme kapacitu ZŠ Valenty a Reálného gymnázia a ZŠ Otto Wichterleho.
• Budeme pokračovat v rekonstrukcích školních budov.
• Pro klíčová řemesla zavedeme učňovská stipendia určená žákům bydlícím v Prostějově a po dokončení školy podpoříme start jejich podnikání.
• Zavedeme finanční podporu pro studenty vysokých škol bydlících v Prostějově.

SENIOŘI

• Ve spolupráci s krajem připravíme rozšíření kapacity domovů pro seniory a domů s pečovatelskou službou.
• Podpoříme aktivní vyžití seniorů na prostějovských sportovištích.
• Zlepšíme informovanost seniorů prostřednictvím preventivních akcí.
• Zajistíme seniorům jedenkrát měsíčně bezplatnou právní pomoc při řešení jejich tíživé životní situace.
• Ve spolupráci s městskými organizacemi budeme podporovat speciální kulturní programy pro seniory.
• Budeme nadále podporovat Senior taxi.

BEZPEČNOST

• Budeme pokračovat v rozšiřování kamerového systému s cílem minimalizovat pouliční kriminalitu a posílit bezpečí našich občanů.
• Městská policie zamezí obtěžování našich občanů nevhodným chování bezdomovců.
• V místech častějších krádeží týkajících se sklepů, automobilů a kol posílíme hlídky městské policie.
• Městská policie bude mít za prioritu bezpečnou cestu dětí do školy a ze školy, a to jak z pohledu dopravy, tak i případného obtěžování a šikany.
• Budeme dbát na důsledné dodržování pravidel slušného chování v našich sportovních a kulturních zařízeních i na veřejných místech.

KULTURA A SPORT

• Budeme pokračovat v modernizaci zimního stadionu včetně možnosti vybudování druhé ledové plochy.
• Vybudujeme moderní areál s bazénem, saunovým světem a wellness zónou vhodný pro výuku dětí, závodní a kondiční plavání i relaxaci pro všechny generace.
• Budeme pokračovat v modernizaci fotbalových areálů na Olympijské ulici a Za Místním nádražím.
• Budeme pracovat na projektové dokumentaci pro výstavbu atletického stadionu.
• Vyřešíme provoz a fungování Národního domu.
• Podpoříme rozvoj městských divadelních souborů.
• Budeme pokračovat v další modernizaci kina Metro 70 a Kulturního domu Duha.

POMOC OBČANŮM I ORGANIZACÍM V NOUZI

• Vytvoříme speciální programy pomoci, které budou podporovat občany i organizace nejvíce ohrožené rostoucími cenami energií. V případě občanů podpoříme osamělé příjemce starobních a invalidních důchodů a samoživitele pečující o děti. V případě organizací pak spolky působící v sociální, kulturní, sportovní a volnočasové oblasti.

 

Sdílet na Pinterestu

Sdílej