Alena Pagáčová: Na služby pro seniory klademe velký důraz

Sociální a zdravotní komisi Rady města Prostějova už několik let vede předsedkyně Alena Pagáčová. Je také členkou samotné rady města a pracuje v Domově seniorů Prostějov. Položili jsme jí proto na toto téma několik otázek.

Jak hodnotíte služby pro seniory ve městě Prostějově?

Prostějov patří mezi města, která kladou velký důraz na udržení a rozvoj sociálních služeb pro seniory. Z pohledu předsedy sociálně – zdravotní komise mohu zodpovědně říct, že se snažíme o fungování, udržení a stálé zlepšování těchto služeb. Ve spolupráci s paní náměstkyní Marcelou Župkovou a odborem sociálních věcí pomáháme žadatelům, kteří se podílejí na fungování těchto organizací o získání finančních prostředků tak, aby tyto služby byly zajištěny.

Seniorům a jejich rodinám je k dispozici odborné poradenství, odlehčovací služby, aktivizační služby i pečovatelská služba. Je zajištěna osobní asistence, půjčování kompenzačních pomůcek i sociálně aktivizační služby pro seniory se zdravotním postižením. Město dlouhodobě podporuje službu Senior taxi, která je velmi oblíbená. A nemohu samozřejmě zapomenout na domy s pečovatelskou službou a domovy pro seniory včetně domova se zvláštním režimem pro občany s Alzheimerovou chorobu a dalšími podobnými onemocněními.

Jakými tématy související se seniory se zabýváte v sociální a zdravotní komisi?

Jsem velice ráda, že tato odborná komise pracuje poctivě a s velkým nasazením. Zabýváme se hlavně poskytování dotací z rozpočtu města, projednáváme žádosti o přidělování bytů zvláštního určení DPS, navštěvujeme různé soc. služby a organizace, zajímáme se o chod, potřeby a plány těchto organizací.

Co považujete v této oblasti za největší výzvu?

Výzvou je pro mě hlavně opravdu spravedlivé rozdělení finančních prostředků organizacím, které jsou pro naše město přínosem, dobře fungují a odezva na jejich práci vede ke spokojenosti našich obyvatel.

Nejste jen radní a předsedkyní komise, ale především sama pracujete v Domově seniorů Prostějov. Jak se podle vás mění životní podmínky našich seniorů a jaký očekáváte vývoj do budoucna?

Pracuji ve zdravotnictví a sociálních službách již třicet let. Za tu dobu došlo k obrovskému posunu v poskytování sociální péče k lepšímu. Trendem budoucnosti je co nejdéle zůstat v domácí péči a využívat různých terénních služeb a pokud to již není možné, teprve potom umístění rodinného příslušníka do pobytové péče. Pobytová zařízení nyní nabízejí velký komfort péče i služeb, což v minulosti rozhodně nebylo. Ráda bych viděla v našem městě stále tak dobrou kvalitu sociálních služeb, kterou tu máme . Našim seniorům přeji, aby při využití těchto služeb byli vždy spokojeni.

Rozhovor vyšel v časopise Prostějovský senior. 

Sdílet na Pinterestu

Sdílej