Jiří Rozehnal: Město Prostějov měníme k lepšímu

Náměstek primátora statutárního města Prostějova Jiří Rozehnal má už druhé volební období na starost přípravu a realizaci stavebních investic. V jeho gesci je i péče o městské kulturní památky. Jako občan žijící ve Vrahovicích je patriotem této příměstské části a je rád, že právě tady se v posledních letech dařilo realizovat hned několik projektů. Hlavně revitalizaci pivovarského rybníčku nebo Sídliště Svornosti. Náměstek Rozehnal se zmínil i o dalších akcích, které jsou v plánu prostějovské radnice nebo ve spolupráci s Olomouckým krajem.

Poslední dobou bylo mnoho staveb realizováno ve Vrahovicích. Můžete komentovat, co vše zde bylo provedeno?

Jako první musím zmínit dlouho odkládanou revitalizaci pivovarského rybníčku. Předcházely jí roky složitých majetkoprávních jednání a hledání možností financování. V roce 2018 jsme ho i s přilehlými pozemky odkoupili od soukromé firmy, jeho revitalizace byla realizována v roce 2022 a přišla na 12 milionů. Jen ze dna nádrže byly odtěženy stovky tun sedimentu. Dnes rybník disponuje úhlednou podobou vodní plochy, jeho okolí novým mobiliářem a stezkou zdraví. Druhou velkou akcí byla revitalizace Sídliště Svornosti, o kterou město usilovalo mnoho let. Jednání ale opakovaně narážela na nemožnost domluvit se se všemi zástupci bytových družstev na její podobě. Zadařilo se až v roce 2022 a tak se v prvním listopadovém týdnu práce konečně rozběhly. Realizovala se zejména parkovací stání, chodníky, požární komunikace, vsakovací objekty a přeložky inženýrských sítí. Došlo k rekonstrukci stávajících komunikací, chodníků, stání pro kontejnery, veřejného osvětlení, mobiliáře, nové dešťové kanalizace se vsakovacími objekty, realizována byla částečně i výsadba. Stavba v hodnotě dvaceti milionů korun měla být dokončena do 30. srpna, díky pracovnímu nasazení zhotovitelských firem a příznivému počasí se tak ale stalo o čtyři měsíce dříve, v dubnu 2023. Mrzí mě jediné, na základě odporu obyvatel jednoho z domů nebyla revitalizace provedena v celé lokalitě.

Plánuje město další stavební akce? Pokud ano, které lokality se týkají?

Chceme vybudovat cyklostezku spojující Olomouckou ulici s ulicí Vrahovickou. Zatím jsme ve fázi řešení majetkoprávních vztahů k pozemkům. Cyklostezku totiž chceme vymístit z myší díry pod mostní těleso dálnice. Jednáme i se Správou železnic, která v rámci tohoto projektu kvůli bezpečnosti motoristů, chodců a cyklistů rozšíří stávající železniční přejezd. Bohužel rozšíření myší díry nelze z technických důvodů realizovat.

Dlouho diskutovaná je i výstavba cyklostezky, potažmo chodníku, který má vést v Určické ulici k Azylovému centru. Jak to v této chvíli s realizací vypadá?

Dlouhodobě je známo, že dopravní situace je zde velmi nebezpečná, po frekventované komunikaci chodí klienti centra, ale jezdí zde i spousta cyklistů. Bohužel i zde se potýkáme s majiteli, kteří buď potřebné pozemky nechtějí prodat, nebo za ně žádají částky, jež nejsme schopni akceptovat. Pokud nedojde k dohodě, zvažujeme i možnost vyvlastnění ve veřejném zájmu.

Již dříve jste se zmínil o další velké akci, která je v plánu. Protažení obchvatu Prostějova z výpadovky na Kostelec na Hané k Mostkovicím. V jakém časovém horizontu je jeho realizace?

Hlavním investorem stavby, pracovně nazvané severozápadní kvadrant, bude opět Olomoucký kraj. Ten už nechal zpracovat takzvanou studii proveditelnosti. Na ni naváže příprava územního řízení a v roce 2024 by se mohlo začít s výkupem potřebných pozemků. Tato stavba bude o polovinu levnější než severní obchvat. Nejsou zde totiž žádná přemostění a minimum přeložek. Doufám, že stavba opět ulehčí dopravou zatíženému centru města.

Můžete zmínit, co dalšího je v plánu?

Ve druhém pololetí budou realizovány nebo započaty následující akce: druhá etapa rekonstrukce v ulicích Trávnická a Sokolská, druhá až pátá rekonstrukce chodníků v ulici Vrahovická, hospodaření s dešťovou vodou v MŠ ve Smetanově ulici, rekonstrukce budovy ZUŠ v Kravařově ulici, dopravní terminál Újezd, realizace FVE RG a ZŠ Otto Wichterleho, ZŠ v ulici Dr. Horáka, ZŠ a MŠ J. Železného, ZŠ a MŠ v Melantrichově ulici, druhá etapa generální opravy střechy a okapů ZŠ v Palackého ulici, rekonstrukce kotelny v kině Metro 70, rekonstrukce fotbalového stadionu Za Místním nádražím. A zcela jistě přijde letos na řadu projektová dokumentace na nový bazén včetně příslušenství.

Takové investice jsou finančně velmi náročné. Žádá město o dotace?

Ano, některé z uvedených akcí jsou vázány na získání dotací. Je to velmi důležité a samozřejmě o finanční podporu usilujeme. Situace je ale rok od roku náročnější, dotačních titulů je méně, a pokud jsou, dochází v průběhu žádostí bohužel ke změnám vypsaných podmínek, což v konečném důsledku vede ke snížení počtu úspěšných žadatelů. Z tohoto důvodu máme investiční projekty důsledně připraveny, abychom mohli flexibilně zareagovat na změny. Nyní netrpělivě čekáme na vyhodnocení žádostí o dotace na akce terminál Újezd, parkovací dům Újezd, dále montáž fotovoltaiky na pěti městských objektech, zejména základních školách.

Sdílet na Pinterestu

Sdílej