Jiří Rozehnal: Letos chceme znovu hodně investovat

Statutární město Prostějov chce letos znovu výrazně investovat. Některé akce pokračují z loňského roku, řada dalších odstartuje letos. O objemu investic i nejzajímavějších projektech jsme hovořili s náměstkem primátora Jiřím Rozehnalem.

Jaký bude letošní objem investic, s nímž počítá schválený rozpočet města?

V rozpočtu je na investice vyčleněno 235,5 milionu korun. Z této částky je asi cca 190 milionů určeno na samotné investice a dalších 45 milionů na opravy investičního charakteru. Jsem přesvědčen, že takový objem financí bude na vzhledu města opravdu vidět. Potvrdilo se to při hlasování zastupitelstva o rozpočtu. Také jsem rád, že jsme na takto velkém objemu investic našli v zastupitelstvu potřebnou shodu. Je to ambiciózní plán, ale děláme vše pro to, abychom jej naplnili. Prostějov je dlouhodobě znám jako město, kde se snažíme tzv. „držet na uzdě“ provozní výdaje a naopak co nejvíce investovat do dalšího rozvoje.

Jaké budou největší letošní akce?

Z loňska pokračuje rekonstrukce sídliště Svornosti. A pokračuje doslova, protože práce díky mírné zimě běží i v těchto týdnech. Pokud jde o bydlení, zmíním ještě energeticky úsporná opatření na bytovém domě Finská 9. Jen na tyto dvě akce je v letošním rozpočtu vyčleněno celkem 27 milionů korun.

Chceme investovat také do sportovní infrastruktury. Už nějakou dobu hovoříme o běžeckém tunelu na ZŠ Jana Železného, letos bychom jej rádi vybudovali. Vyžádá si to náklady ve výši 10 milionů korun. Investice si už dlouho žádá také fotbalový stadion. Na modernizaci máme připraveno 30 milionů korun. Naším cílem je také zahájit rekonstrukci hřiště ZŠ Melantrichova. Letos na ně máme 8 milionů korun, se stejnou částkou počítáme také na příští rok.

Další velkou investicí by měla být také stavba dopravního terminálu Újezd. V tomto případě ovšem čekáme, jak dopadne naše žádost o dotaci. V rozpočtu máme na spolufinancování 15 milionů korun.

Jaký bude osud velkých projektů, které Rada města Prostějova zmiňuje ve svém programovém prohlášení?

Budeme pokračovat v jejich přípravě. Na projektovou dokumentaci nového bazénu jsme vyčlenili 15 milionů korun. Nejprve ovšem musíme rozhodnout, jakou cestou se vydáme. Proto jsme nechali aktualizovat příslušnou srovnávací studii na letošní ceny. Nejde jen o cenu za vybudování bazénu, ale také následné provozní náklady. Jednání na toto téma s předsedy klubů zastupitelů se uskuteční v nejbližší době, poté rozhodneme, jaké bude zadání pro samotný projekt.

Pokud jde o bývalá Jezdecká kasárna, čekáme na architektonickou soutěž na veřejná prostranství. Naváže na již hotovou územní studii zaměřenou na bydlení. Budoucnost celé lokality by měla být taková, že pozemky pro bydlení prodáme a investora zavážeme k jejich využití. Bude jasně dáno, dokdy zde musí vyrůst bytové domy a jak mají být řešeny. Až budou domy postaveny, město zbývající část lokality zrevitalizuje na prostranství, kterému můžeme zjednodušeně říkat park. Počítáme zde s územím pro relaxaci našich občanů, a to obyvatel nejen nových domů, ale samozřejmě obyvatel z celé okolní lokality.

Co ještě město letos čeká z pohledu velkých akcí?

Pokud jde o investice, které nejsou v režii města, tou nejviditelnější bude oprava zbývající části dálnice D46 ve směru od Olomouce na Vyškov, která by měla začít 1. dubna. Druhým velkým tématem je předpokládané schválení páté změny územního plánu, které předpokládám v květnu. Poté bude moci začít příprava výstavby nového sídla integro­vaného záchranného systému za Brněnskou ulicí.

Sdílet na Pinterestu

Sdílej