Miloš Sklenka: Voda by se měla vrátit do rukou samosprávy

Město Prostějov zahájilo jednání se skupinou Veolia o možném návratu provozování vodohospodářské infrastruktury na společnost patřící většinově samosprávě. Začal tak mimořádně složitý proces, jehož cílem je dosáhnout dohody obou partnerů u budoucí podobě vztahů i o termínu převodu provozování vodovodů a kanalizace zpět na VAK Prostějov.

„Jednání už probíhají. Využíváme zkušeností firem, které zajišťovaly podobnou operaci v Praze, a hledáme nejlepší shodu. Původní smlouva platí do roku 2030, my ale usilujeme o dřívější řešení celé věci a pracovně prozatím počítáme s rokem 2024,“ říká předseda představenstva Vodovodů a kanalizací Prostějov a radní Miloš Sklenka.

Miloš Sklenka zároveň připouští mimořádnou složitost celého procesu. „Statutární město Prostějov má ve VAK většinový podíl, ale musíme brát ohled i na minoritní akcionáře. A v neposlední řadě je nutný souhlas našeho zastupitelstva, které by mělo dát představenstvu společnosti silný mandát. Jinak celou věc není možné úspěšně zvládnout,“ dodává radní Sklenka.

K převedení provozní části VAK Prostějov pod společnost Středomoravská vodárenska Olomouc (nyní Moravská vodárenská) došlo k 1. březnu 2006. Samotný majetek přitom i nadále patří akciové společnosti Vodovody a kanalizace Prostějov, nakládá s ním ale soukromá společnost.

(vyšlo v Prostějovském večerníku)

Sdílet na Pinterestu

Sdílej