Dagmar Faltýnková: sociální služby jsou na dobré úrovni

V Prostějově žiji od svého narození a proto jsem se vždy zajímala o dění ve městě. Jsem aktivní člověk, mezi mé koníčky patří sebevzdělávání, cestování, četba, sport a kultura, proto jsem ráda, že žiji ve městě, které nabízí vše k plnému vyžití.

Proto jsem se i rozhodla kandidovat do Zastupitelstva města Prostějova, abych jako běžný občan mohla přispět k rozvoji mého rodného města. Občany města mi byla dáno důvěra, za což jim děkuji. Uplynulé čtyři roky jsem členkou Zastupitelstva města Prostějova, což je pro mě velká zkušenost. Jak pozitivní, tak negativní. Už osm let jsem také členkou sociální a zdravotní komise rady města.

Tato komise je složena ze zástupců různých politických stran, odborníků ze sociální oblasti i zástupců občanů. Mohu s radostí konstatovat, že i když se jedná o složení „napříč politickým spektrem“, věcně spolu komunikujeme a vždy najdeme shodu, jelikož se členové řídí nejen danými pravidly, ale dávají do rozhodování zkušenosti, srdce a selský rozum. A to je v této oblasti velmi důležité, jelikož obstrukce by vedly ke zpoždění projednání daných žádostí a „odnesl“ by to žadatel.

Komise, na svých jednáních projednává žádosti o poskytnutí dotací do 50 tisíc korun od organizací ze sociální oblasti, rovněž projednává žádosti o byty zvláštního určení v domech s pečovatelskou službou (DPS) v majetku města Prostějova.

Sociální oblast je na území našeho města na velmi dobré úrovni. Ipřesto je vzhledem ke stávající situaci, důležité podniknout účinné kroky k rozšíření kapacit poskytovatelů sociálních služeb a zkrácení čekacích lhůt na umístění.

Jedná se například o tyto sociální služby, kterých je samozřejmě daleko víc v různých podobách.

Domov pro seniory, který je určen osobám, které potřebují trvalou pomoc druhé osoby z důvodu Cílem je umožnit v co největší míře zapojení do běžného života; v případě, že to vylučuje jejich zdravotní stav, domov pro seniory zajistí důstojné prostředí a zacházení.

Odlehčovací služby jsou služby poskytované osobám se sníženou soběstačností z důvodu věku, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak pečuje osoba blízká v domácnosti. Cílem služby je umožnit pečující osobě nezbytný odpočinek.

Domovy pro osoby se zdravotním postižením poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Domovy se zvláštním režimem poskytují dlouhodobé pobytové služby osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu chronického duševního onemocnění, osobám se stařeckou, Alzheimerovou demencí a dalšími typy demencí, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné osoby.

Chráněné bydlení je pobytová služba poskytovaná osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu zdravotního postižení nebo chronického onemocnění, včetně duševního onemocnění, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické osoby.

Denní stacionář je ambulantní sociální služba, která je poskytována lidem, kteří se z důvodu věku, zdravotního postižení, či dlouhodobého duševního onemocnění neobejdou bez neustálé pomoci jiné fyzické osoby. Tito lidé obvykle bydlí doma s rodinou, v chráněných, či podporovaných bytech a do služby docházejí jen na určitou část dne.

Sociální oblast se netýká jen seniorů, ale i osob se zdravotním postižením, neúplných rodin, nízkopříjmových rodin a podobně, takže témat k řešení je mnoho a ráda bych nadále byla součástí této komise.

Sdílet na Pinterestu

Sdílej