Jiří Rozehnal: Investovali jsme do lepšího života v našem městě

Končící volební období je příležitostí k bilancování. O zhodnocení z pohledu náměstka primátora pro investice jsme požádali Jiřího Rozehnala.

Jak byste hodnotil úroveň investic v uplynulých letech?

Musím konstatovat, že naše projekty se dotkly všech oblastí – školství, dopravy, sportu, veřejné zeleně, kultury i úrovně bydlení. V oblasti školství jsme opravili sociální zázemí a podlahu tělocvičny na ZŠ Skálovo náměstí, došlo také na opravu bazénu a střechy, výměnu rozvodů vody a odpadů na ZŠ Dr. Horáka, opravu sprch na ZŠ Palackého. Dále jsme opravili dílny a učebny na ZŠ Melantrichova, došlo k zateplení budov MŠ Partyzánská (plus opravy sociálního zařízení včetně výměny rozvodů), MŠ Mozartova, ZŠ Čechovická. V MŠ Husovo náměstí došlo k výměně rozvodů vody ve všech třech pavilonech, na budově družiny ZŠ Majakovského se opravila střecha, došlo k výměně oken a opravě fasády. Na ZŠ Valenty jsme zrekonstruovali obě tělocvičny a postavili novou tělocvičnu v areálu DDM na Vápenici. Došlo k rekonstrukci budovy MŠ Raisova včetně kotelny, opravě korunní římsy na ZŠ Skálova a byla realizována protipožární opatření na ZŠ Melantrichova. Probíhá oprava střechy na ZŠ Palackého.

Hodně vidět jsou vždy investice do dopravy…

Mezi významné investice v dopravě patří výstavba severního obchvatu, rekonstrukce ulic Plumlovská a Vrahovická i právě probíhající rekonstrukce Wolkerovy ulice. Dále výstavba nového dopravního terminálu na Floriánském náměstí, rekonstrukce komunikace v Žešově nebo nový chodník v ulici Luční, rekonstrukce křižovatky Tovární – Říční, nové přechody vznikly na ul. Werichova a Kojetínská. V oblasti cyklodopravy jsme vybudovali podjezd pod Olomouckou ulicí, II. etapu CS Okružní, CS J. Lady, CS Pod Kosířem a CS Anenská na sídlišti Svobody. Letos proběhne oprava chodníků na ulicích Vrahovická a Trávnická. Nesmím zapomenout na výstavbu parkoviště u městského hřbitova či novou lávku pro pěší v Čechovicích nebo rekonstrukci mostu přes D46 u Žešova za výrazné dotační podpory. Vyhotovena byla projektová dokumentace na dopravní terminál Újezd.

Prostějov je tradičně městem sportu. Co byste vyzdvihl v této oblasti?

V oblasti sportu jsme za výrazné dotační podpory vybudovali multifunkční budovu pro hokejovou mládež, opravili tribunku a nájezdový chodník na našem velodromu. Na zimním stadionu jsme opravili trafostanici, nyní končí výměna sedaček, oprava povrchů hlediště, nátěry zábradlí, výměna celé východní kopilitové stěny budovy stadionu a rekonstrukce šaten pro hosty a rozhodčí. Vybudovali jsme sportovní hřiště ve Vrahovicích (díky iniciativě osadního výboru Vrahovice), workoutová hřiště na Vícovské, Vrahovické, Rejskově ulici.

Co byste zmínil v oblasti životního prostředí?

Vybudovali jsme Mládkovy sady, mnoho dílčích změn se realizovalo v biokoridoru Hloučela, nyní probíhá odvodnění Kolářových sadů či rekonstrukce prostranství na Husově náměstí a nemohu nezmínit na prostor před hlavním nádražím na Janáčkově ulici. V srpnu bude ukončena revitalizace Pivovarského rybníčku ve Vrahovicích. Významnou akcí byla výstavba nové budovy ekocentra IRIS na Husově náměstí.

A co samotná sídliště a byty?

Dokončili jsme regeneraci sídliště Šárka a sídliště Šmerala. Letos probíhá regenerace sídliště Šárka – Dobrovského a v srpnu se zahájí 1. etapa regenerace sídliště Svornosti. Připravujeme revitalizaci sídliště Moravská, Slavíčka.Kompletně jsme zateplili městské bytové domy na ulici Pujmanova (včetně nové kotelny), Norská a letos započne zateplení BD Finská a výměna oken a parapetů na BD Polišenského. Ještě musím dodat, že kompletní rekonstrukcí prošla budova Národního domu, a to za výrazné dotační podpory. Na městském hřbitově probíhá rekonstrukce vstupní brány, včetně budovy správce a zvonice, souběžně se budují nové urnové hroby. V budově muzea pak opravujeme střechu, podhledy a okna.

Rozhovor vyšel v Prostějovských radničních listech. 

 

Sdílet na Pinterestu

Sdílej