Marcela Župková: Přidělování městských bytů má jasný řád

Podle jakých kritérií jsou v Prostějově přidělovány městské byty? Vše má svůj jasný řád, který se pokusím v následujícím textu přiblížit.

Ve svém nedávném příspěvku v Prostějovských radničních listech jsem psala, že o každý nabízený byt musejí zájemci žádat samostatně. O přidělení bytů rozhoduje bodový systém, který má svá pravidla. Žadatelé o byty jsou hodnoceni v několika kritériích, jejichž bodové ohodnocení se sčítá. Na základě výsledku pak bytová komise navrhuje, kdo se má stát novým nájemcem bytu. Definitivní rozhodnutí pak přijímá Rada města Prostějova.

A jaká jsou ona kritéria a kolik bodů je za ně možné získat?

1. Trvalý pobyt ve městě Prostějově. Za ten je přidělováno 5 bodů. Zde je předpoklad , že si žádá občan města , který zde chce nadále žít a bydlet.

2. Místo zaměstnání v Prostějově – 3 body.

3. Zaměstnání žadatele. Ten je aktuálně v pracovním poměru, či je osoba výdělečně činná, nebo pobírá starobní-invalidní důchod, nebo má prokazatelně jiný příjem než sociální dávky. V tomto případě se přiděluje 10 bodů. Opatřením se předchází tomu, aby z běžných bytů se staly byty nízkopříjmové a nežili v nich jen sociálně slabší osoby. Nízkopříjmové byty mají svá vlastní kritéria.

4. Žadatel byl k datu 1 .6. 2019 veden v pořadníku žádostí o běžný byt vedeném Domovní správou – 5 bodů.

Nesmím opomenout, že dříve byl veden pořadník žadatelů, za který se vybíral poplatek 1 000 korun. Po přezkoumání pravidel na ministerstvem vnitra, kam byly jedním členem bytové komise a opozičním zastupitelem zaslány podklady k přezkoumání, byl tento poplatek i pořadník zrušen. Nicméně tento bod byl do hodnocení nově zařazen, aby žadatelé, kteří byly v pořadníku a mají nadále zájem o byt, byli zvýhodněni.

Pokud můžu vyjádřit svůj názor, celé přezkoumání zavedených pravidel přineslo jen zrušení poplatku a pořadníku žadatelů. Aby naši občané nebyli diskriminováni, mohou si žádat všichni občané i majitelé nemovitostí ležících na území města Prostějova bez rozdílu. Z toho plyne, že vše je jen otázkou charakteru našich občanů a z potenciálních žadatelů budou opravdu vybráni jen ti potřební. Nejlépe mladí lidé, kteří mají rodinu nebo se ji chystají založit, a jejichž rodinné a finanční možnosti jsou omezené, takže nedosáhnou na žádnou půjčku čí hypotéku. Samozřejmě i během života se stávají různé změny například v partnerském soužití a potom člověk zůstává často bez stálého zázemí.

Závěrem bych ještě chtěla napsat, že pokud už se někdo stane nájemcem městského bytu, mělo by být samozřejmostí se k nemovitosti chovat slušně. Nejen k danému bytu, ale třeba i okolí celého domu. Bohužel jsou lokality, kde obyvatelé žijí celé roky, ale spoléhají jen na Domovní správu a například okolí domu vůbec neřeší. Ano, není to jejich povinnost, ale myslím, že na první pohled poznáte dům, nebo panelák v osobním vlastnictví a městský dům. Nechci se dotknout všech – mám opravdu výhrady jen k některým lokalitám. A proto doufám, že noví nájemníci si třeba budou více vážit svého bydlení. Zvláště, když je v dnešní době tak těžko dostupné.

Myslím, následující vedení města, by se mělo určitě na bytovou otázku zaměřit. Cílem je mít možnost nabízet co nejvíce běžných bytů. Na náměstí máme několik bytů, které vyžadují celkovou rekonstrukci, většinou se to týká celého dvorního traktu, kde je v domě více bytů. Tato otázka je velmi aktuální a doufám, že město najde rozumné řešení , jak s nimi naložit.

Marcela Župková
předsedkyně bytové komise a členka Rady města Prostějova

Vyšlo v Prostějovských radničních listech. 

Sdílet na Pinterestu

Sdílej