Marcela Župková: Jak se v Prostějově rozdělují městské byty?

Zájemci o bydlení v Prostějově mají každoročně několik příležitostí k získání městského bytu. Například v loňském roce se ve městě rozdělovalo celkem 19 běžných městských bytů. V únoru to byly dva byty, v květnu čtyři, v červnu také čtyři, v červenci dva a v září sedm bytů. Oproti roku 2020 klesl počet nabízených bytů o tři.

Kdo a kdy může o běžný městský byt zažádat?

Zjednodušeně řečeno, o běžný městský byt může požádat každý občan starší 18 let. Jeho žádost se posoudí bodovacím systémem podle příslušných kritérií. Zájemce s nejvyšším počtem bodů doporučí bytová komise a jeho žádost předloží Radě města Prostějova.

Jak získat městský byt?

Je důležité sledovat nabídku městských bytů na webových stránkách Domovní správy Prostějov www.dsp-pv.cz. Kromě samotných volných bytů jsou na webu zveřejněna také samotná kritéria, podle nichž jsou žádosti bodovány. Nové nabídky se zde objevují vždy první pracovní den v měsíci. Občané podávají žádosti vždy na konkrétní byt. Pokud se jim jich tedy v daném měsíci líbí více, musejí žádat o každý zvlášť. Počet bodů pro jednotlivé žádosti může být rozdílná, záleží například na souladu avizovaných členů domácnosti s velikostí nabízeného bytu a podobně.

Úspěšnost žadatelů

Jako předsedkyně Bytové komise Rady města Prostějova si uvědomuji, že není v našich silách uspokojit každého zájemce o byt. Přesto vím o řadě případů, kdy se lidé nenechali odradit jedním neúspěchem, podávali si žádosti opakovaně a nakonec byt získali. Naopak jsem se setkala s případy, kdy žadatelé nakonec byt odmítli a je tedy otázkou, proč o něj žádali a zda jej vůbec potřebovali. Bohužel, žádná kritéria nejsou dokonalá a není možné vše vědět dopředu.

V některém z příštích vydání Prostějovských radničních listů se budeme zabývat samotnými kritérii, o kterým jsem se zmínila výše.

Vyšlo v Prostějovských radničních listech

Sdílet na Pinterestu

Sdílej