Jiří Rozehnal: Co vlastně řeší územní plán

V souvislosti s nedávnými protesty občanů proti navrhované změně územního plánu u lesoparku Hloučela jsme se na podrobnosti ke změnám územního plánu zeptali náměstka primátora Jiřího Rozehnala:

Územní plán řeší využitelnost daného území. Tedy například nerozhoduje o počtu stavebních parcel, nebo dokonce počtu bytů. Konkrétní podobu potom určuje vlastník, který pochopitelně musí udělat řadu dalších kroků a dodržet spoustu podmínek včetně zpracování územní studie na dotčené území. Navrhovaná změna územního plánu pouze říká, že tuto lokalitu je možné využít například k bydlení, k výstavbě, k vybudování parku apod.

V souvislosti s plánovanou změnou územního plánu se objevily zvěsti o úbytku zeleně u Hloučely. Tato nepřesná zpráva znepokojila spoustu lidí. Podle návrhu je tomu však přesně naopak.

Je to skutečně tak, zeleň u Hloučely se rozroste o plochu zhruba šesti hektarů. Obyvatelé Prostějova rádi využívají Kolářovy sady, park v centru města, který má 9,5 hektaru, Smetanovy sady mají 1,8 ha, Mládkovy sady 1,3 ha a Nový park u Hloučely má rozlohu 2,6 hektaru. Plocha nové zeleně tedy bude dosahovat cca 58 procent velikosti Kolářových sadů. Půjde navíc o udržovanou zeleň vhodnou k rekreačním účelům. Lidé sem budou moci chodit na procházky a za relaxací. S původním polem se to vlastně ani nedá pořádně srovnat. V příštích měsících to našim občanům určitě budeme zdůrazňovat, protože fámy o ubývající zeleni a likvidaci Hloučely se vůbec nezakládají na pravdě.

Jak tedy hodnotíte dění, které se v souvislosti s plánovanou změnou územního plánu odehrává?

Na podzim jsou komunální volby, takže opozice se logicky aktivizuje. Před veřejností bohužel argumentují zjevnými nepravdami. A kde nejsou věcné argumenty, tam vypouštějí fake news. Mluvím o několika málo zastupitelích. Většina kolegů včetně těch z opozice k tomu přistupuje věcně. Nemusíme se na každou věc dívat stejně, ale neměli bychom našim občanům lhát, což se v tomto případě evidentně děje.

Kolik připomínek obdrželo město Prostějov v souvislosti s připravovanou změnou územního plánu?

Město Prostějov obdrželo 102 podnětů, které se v tuto chvíli vyhodnocují a až po ukončení budeme schopni sdělit přesný počet námitek a připomínek.

Jak bude celý proces pokračovat?

V současné době pořizovatel (statutární město Prostějov) ve spolupráci s určeným zastupitelem pro pořizování územního plánu – tedy se mnou – vyhodnocuje výsledky projednání a zpracovává návrh rozhodnutí o námitkách a návrh vyhodnocení připomínek uplatněných k V. změně. Návrhy budou následně doručeny dotčeným orgánům a krajskému úřadu, aby k nim uplatnily stanoviska. Poobdržení stanovisek bude návrh 5. změny územního plánu včetně vyhodnocení námitek a připomínek předložen ke schválení zastupitelstvu.

Rozhovor vyšel v Prostějovských radničních listech.

Sdílet na Pinterestu

Sdílej